Kính gửi Quý Khách Hàng,
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc, mức độ hạn chế được công bố và áp dụng trên các địa điểm khác nhau. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn cao, nhưng các hạn chế trên cùng các quy định về an toàn cần thiết có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành cho dịch vụ sửa chữa.
Ngoài ra, nếu bạn có dự định đến trung tâm bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước để xác nhận tình trạng hoạt động tại thời điểm đó.