Kullandığınız Browser desteklenmemektedir

Lenovo support web sitesi Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ Browserlarını desteklemektedir

   Garanti Yükseltmesi Kaydı

   Garanti Yükseltme Kaydý sayfasýna hoþ geldiniz.

   Önemli:Kayýt iþlemi, satýn almýþ olduðunuz hizmetin etkinleþtirilmesi için gereklidir. Satýn alma tarihinden sonra 15 gün içinde kayýt yapmanýzý kesinlikle öneriyoruz

   Garanti yükseltmelerimi neden kaydettirmem gerekiyor?
   1. Garanti yükseltmenizi veya satýn almýþ olduðunuz uzatma hizmetini etkinleþtirin
   2. Garanti arama aracýnda garanti baþlama veya bitiþ tarihiniz yanlýþ
   Nasýl kayýt yaptýrýrým?

   Talimatlarý görüntülemek için ülkenizi seçin

   Ülke: