Kullandığınız Browser desteklenmemektedir

Lenovo support web sitesi Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ Browserlarını desteklemektedir

   Temel Garanti Kaydı

   Temel Garanti Kaydý sayfasýna hoþ geldiniz.

   Not: Temel garanti kaydý zorunlu deðildir. Yeni ürününüzün kaydettirmediyseniz yine de garanti hizmetlerimiz için hakkýnýz vardýr.

   Temel garantimi neden kaydettirmem gerekiyor?
   1. Garanti arama aracýnda, garanti baþlangýç veya bitiþ tarihim yanlýþ görünüyor
   2. Garanti bilgilerim, garanti arama aracýnda görünmüyor
   Nasýl kayýt yaptýrýrým?

   Talimatlarý görüntülemek için ülkenizi seçin

   Ülke: