Contactus - TH
ทางเราต้องขออภัยในความล่าช้าของการให้บริการค่ะ ในขณะนี้ทางองค์กรของเรากำลังประสบกับปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทาง Lenovo และพันธมิตรต่างๆ กำลังหาวิธีการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ ในขณะเดียวกันก็พึงที่จะรักษาลูกค้า พนักงาน และ พันธมิตรให้ปลอดภัยเช่นกัน ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความอดทนของท่าน เนื่องจากปัญหานี้ได้ขยายวงกว้างสู่ระดับสากล ขอบคุณที่เป็นลูกค้าของ Lenovo ที่ดีเสมอมา!