Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Zasady usług gwarancyjnych

   .Oświadczenia o ograniczonej gwarancji

   Omówienie ograniczonej gwarancji na sprzedane produkty Lenovo.


   Uwaga: 

   1. Okres gwarancji na wszystkie baterie, rysiki i pióra cyfrowe Lenovo jest ograniczony do 12 miesięcy, chyba że określono inaczej. Oznacza to, że Lenovo będzie nieodpłatnie świadczyć usługi gwarancyjne w odniesieniu do baterii, rysików i piór cyfrowych w trakcie 12-miesięcznego okresu gwarancji. 
   2. Usługi gwarancyjne mogą nie być dostępne w każdej lokalizacji, mogą też różnić się w poszczególnych lokalizacjach. 
   3. W przypadku akcesoriów należy zachować dowód zakupu i opakowanie. Mogą one być wymagane, aby użytkownik mógł skorzystać z usług gwarancyjnych. 

   .Umowa licencyjna Lenovo


   .Umowa serwisu gwarancyjnego

     

   .Wytyczne dotyczące uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika


   .Umowa o usługi ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem


   .Umowa o usługi ochrony ekranu (tylko dla Afryki Południowej)


   .Umowa o zaawansowane usługi wymiany na miejscu

   Omówienie warunków zaawansowanych usług wymiany na miejscu

   .Wymiana wyświetlacza (LCD) z powodu wadliwych pikseli

   Omówienie wymiany wyświetlacza LCD z powodu wadliwych pikseli