Przedłuż gwarancję
Znajdź odpowiednie rozszerzenie gwarancji dla danego produktu
Przedłuż teraz
Wyświetl warunki gwarancji
Dowiedz się, co obejmuje gwarancja
Dowiedz się więcej
Utwórz zlecenie naprawy
Utwórz techniczne lub gwarancyjne zlecenie usługi
Otwórz zlecenie
Uruchom pytanie wsadowe
Znajdź status uprawnień dla kilku produktów naraz
Sprawdź status gwarancji
Centrum danych gwarancyjnych
Znajdź kontrakty i uprawnienia oprogramowania dla Twojego produktu
Sprawdź status gwarancji
Gwarancja na opcje oraz akcesoria
Przejrzyj warunki gwarancji dotyczące opcji i akcesoriów zakupionych od Lenovo
Sprawdź status gwarancji