Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Lenovo Diagnostic Solutions: Overview

   Lenovo diagnostics contains a suite of quick and extended tests that include memory, storage (SSD, SATA and SAS), optical, wireless, mother board, CPU, video and RAID. The diagnostics are available as a bootable, or a downloadable package that can be run under Windows or Linux operating systems.
   Solutions to diagnose hardware and monitor my system health.
   problem
   Help me diagnose and fix a problem with my system
   diagnose
   Help me resolve problems with multiple systems
   network