Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Warranty Upgrade Registration

   Welcome to the Warranty Upgrade Registration page.

   Important:Registration is required to activate the service you have purchased. It is highly recommended to register within 15 days from the date of purchase

   Why do I need to register my warranty upgrades?
   1. Activate the warranty upgrade or extension service that you have purchased
   2. Your warranty start or end date is wrong using warranty lookup tool
   How do I register?

   Select your country to view the instructions

   Country: