Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Upgrade Warranty

   What is Warranty Upgrade and Warranty Extension?
   • Warranty Upgrade
    - Allows you to vary the response time and level of service of your initial base warranty.
    - Can only be purchased before base warranty expires.
    - Coverage duration starts from the system's base warranty start date

   • Warranty Extension
    - Available for periods of up to five years, depending on your system, giving you a fixed-term, fixed-cost service solution.
    - Can only be purchased before base warranty expires.
    - Coverage duration starts from the system's base warranty start date
   Buy Warranty Upgrades or Extensions online
   Select a Country to purchase Warranty Upgrades or Extensions